การแสดงผล

+
-

การจ้างก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ สนพ.ประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1 ธ.ค. 2563

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ประกาศ เรื่อง การจ้างก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ สนพ.ประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ไฟล์แนบ :