การแสดงผล

+
-

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรตัวแทนออกของเพื่อการส่งออกและนำเข้า รุ่น1/2567

9 เม.ย. 2567 00:00:00

...

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ร่วมกับ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดอบรม

"หลักสูตรตัวแทนออกของเพื่อการส่งออกและนำเข้า (Customs Formalities for Export-Import Management)"

ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่น 1 ประจำปี 2567

เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2567 นี้เท่านั้น สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนา

โทรศัพท์ 02-661-4005-8 ต่อ 20 คุณอาร์ม หรือ ต่อ 19 คุณแอน