การแสดงผล

+
-

นโยบายงดรับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy)

3 เม.ย. 2567 00:00:00

...
...
...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่