การแสดงผล

+
-

รับสมัครผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

1 เม.ย. 2567 00:00:00

...

Economic Research Institue for ASEAN and East Asia และ Japan Center for International Exchange เปิดรับสมัครผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านโครงการริเริ่มโดยชุมชนและด้านการสนับสนุนการพึ่งพาตนเอง สำหรับการดูแลผู้สูงอายุในด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อเข้าร่วมชิงรางวัล Healthy Aging Prize for Asian Innovation 2024 (HAPI) ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ :