การแสดงผล

+
-

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (integrity and transparent assessment 2023)

31 มี.ค. 2566 15:29:48

...
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (integrity and transparent assessment 2023)
https://itas.nacc.go.th/go/verifyotpeit?tokenId=2573286&tokenValue=def57595-4cd6-4ff7-807f-fbb520f72be5&departmentId=212