การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)

22 มี.ค. 2566 00:00:00