การแสดงผล

+
-

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

27 ธ.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...

26 ธันวาคม 2565 นายโกเมศ ปิยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและยกระดับฝีมือแรงงานอาเซียนที่มีคุณภาพเข้าสู่สถานประกอบการ ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร, บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ท็อปจ็อบเอเจนซี่ จำกัด, ห้างหุ้นส่วน จำกัด บีพีอาร์คอร์ปอเรชั่น และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ต้องการในอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ 2. ร่วมมือในการสนับสนุนการศึกษาเครือข่าย จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นให้แรงงานอาเซียน 3. สนับสนุนการการจัดหางานให้กับผู้เข้าอบรม 4. ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาสำนักงาน การอาชีวศึกษา ณ เดอะ เวโรน่า แอททับลาน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี