การแสดงผล

+
-

ก.แรงงาน เร่ง up skill ทักษะช่างเชื่อมและภาษา ก่อนป้อนตลาดเกาหลี

18 ก.ค. 2565 15:19:13

...
...

ก.แรงงาน เร่ง up skill ทักษะช่างเชื่อมและภาษา ก่อนป้อนตลาดเกาหลี

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดแพ็คคู่ทั้งทดสอบมาตรฐานฝีมือและเสริมภาษาสร้างทักษะแก่ช่างเชื่อม ก่อนโกอินเตอร์ไกลถึงเกาหลีใต้

     นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เปิดเผยว่า จากการรัฐมตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่นและผู้บริหาระดับสูงกระทรวงแรงงานเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐเกาหลีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้รับทราบว่ามีความต้องการจ้างแรงงานไทยในสาขาช่างเชื่อมเป็นจำนวนมากไปทำงานในอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ โดยเร็วๆ นี้ รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจะส่งผู้แทนเดินทางเยือนไทย เพื่อชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเชื่อมซึ่งเป็นการการันตีฝีมือและแสดงความพร้อมไปทำงานในเกาหลี จึงเป็นโอกาสดีในการผลิตช่างเชื่อมป้อนตลาดแรงงานต่างประเทศและสาธารณรัฐเกาหลี ตอบสนองนโยบายคนไทยมีงานทำของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงมอบหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งดำเนินการพัฒนาช่างเชื่อมหรือสาขาอาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานเพื่อเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และนอกจากสาขาช่างเชื่อมที่รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีมีความต้องการแรงงานเป็นอย่างมาก แล้วยังต้องการแรงงานช่างทาสีจำนวน 1,400 คน และช่างไฟฟ้า จำนวน 1,800 คนอีกด้วย  จึงต้องการนำเข้าแรงงานด้วยวีซ่า E-7 (วีซ่าทักษะฝีมือ) อีกด้วย

      นายประทีป กล่าวต่อไปว่า ซึ่งที่ผ่านมากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการพัฒนาช่างเชื่อมมา โดยตลอด ระหว่างปี 2561-2565 มีผู้เข้าอบรมในสาขาช่างเชื่อมกว่า 27,000 คน และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วกว่า 10,700 คน การทดสอบฯ เป็นการการันตีฝีมือ หากผ่านการทดสอบฯ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงานในต่างประเทศได้ ไม่ใช่เฉพาะสาธารณรัฐเกาหลี รวมไปถึงสาขาอาชีพอื่นๆ ด้วย จึงเชิญชวนเข้ารับการทดสอบฯ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล  ซึ่งเป็นศูนย์ Excellence Center ที่ตั้งอยู่ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการไว้บริการฝึกอบรมและทดสอบฯ ให้แก่ช่างเชื่อม ในส่วนของการผ่านวีซ่า E-7(วีซ่าทักษะฝีมือ) นั้น ต้องผ่านการฝึกอบรม และเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเกาหลี ดังนั้นเพื่อให้แรงงานไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม และเตรียมความพร้อมทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานของกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเพิ่มช่องทางการอบรมด้วยตนเอง ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ www.dsd.go.th เมนูฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรภาษาเกาหลี ประกอบด้วย ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ระยะเวลา 90 ชั่วโมง ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 1 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 2 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 3 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง และภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

 

     ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานวางแผนจัดฝึกอบรมภาษาเกาหลี ระดับเข้มข้น ระยะเวลา 6 เดือน อยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตร เพื่อเน้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสื่อสารและทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีได้  ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีของแรงงานไทยในสาขาช่างเชื่อม ช่างทาสี และช่างไฟฟ้าในการไปทำงานในเกาหลี สอดคล้องกับนโยบายกับรัฐบาล สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ เว็ปไซต์ www.dsd.go.th และสายด่วนกระทรวงแรงงาน  1506 กด 4