การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เชิญชวนบุคคลทั่วไป มารับบริการนวดไทยประคบเพื่อสุขภาพ ฟรี

8 พ.ค. 2566 14:39:49

...

เชิญชวนบุคคลทั่วไป มารับบริการนวดไทยประคบเพื่อสุขภาพ ฟรี

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต อาคารฝึกอบรมชั้น 2 ห้องเรียนนวดสปา

(ตึกสีน้ำเงิน) ระหว่างวันที่ 10,11,12,15,16,17 เดือนพฤษภาคม 2566

เวลา 09.30-16.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และจองคิวนวดฟรีได้ที่

อ.สาลี บุญส่ง (วิทยากรผู้ควบคุมการฝึก) โทร 064-060-3597

**สอบถาม โทรจองคิวได้ตั้งแต่เวลา 09.30-15.00 น.**