การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม การฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด)

3 พ.ค. 2566 11:47:15

...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม
การฝึกเตรียมเข้าทำงาน
หลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) (280 ชั่วโมง)
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 4 สิงหาคม 2566
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
และฝึกงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 1 เดือน
จำนวน 20 คน
สมัครตามลิ้งค์ https://forms.gle/3orFJThuhqpiD6W86
*** ค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท ***