การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม การฝึกตามความสามารถ (Competency Based Curriculum : CBC) หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

3 พ.ค. 2566 11:42:12

...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม
การฝึกตามความสามารถ (Competency Based Curriculum : CBC)
หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (80 ชม.)
โดยฝึกภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ด้วย Application DSD M-Learning ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566
ฝึกปฏิบัติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 12 - 20 มิถุนายน 2566
จำนวน 20 คน
สมัครตามลิ้งค์ https://forms.gle/YY5L4Fh7hYa7NqoB7
*** ฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ***