การแสดงผล

+
-

สพร.21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (30 ชั่วโมง)

18 พ.ย. 2565 16:33:08

...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม
และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (30 ชั่วโมง)
ฝึกอบรมและทดสอบฯ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 18 ธันวาคม 2565 ( รวม 6 วัน ) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
จำนวน 20 คน/รุ่น