การแสดงผล

+
-

สพร.21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว (30 ชั่วโมง)

18 พ.ย. 2565 16:14:10

...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ
สาขา เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว (30 ชั่วโมง)
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2565 ( รวม 5 วัน )
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
จำนวน 20 คน
สมัครตามลิ้งค์ https://forms.gle/qdrGWqoj2udvFsdu9
*** อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ***