การแสดงผล

+
-

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ งานรักษาความปลอดภัย งานทำความสะอาดอาคารสถานที่ งานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม

19 ก.ย. 2560

ไฟล์แนบ :ประกาศจ้างเหมาบริการ

ไฟล์แนบ :เอกสารแนบท้าย การจ้างดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม

ไฟล์แนบ :เอกสารแนบท้าย การจ้างหมาทำความสะอาด

ไฟล์แนบ :เอกสารแนบท้ายงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

ไฟล์แนบ :เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์