การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมกับศูนย์ทดสอบฯ วัดทักษะเทรนเนอร์มวยไทยตอบสนองนโยบายซอฟต์พาวเวอร์

24 พ.ค. 2567 22:55:26

...
...
...
...
...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต โดยกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ได้เข้ากำกับติดตามการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้) สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1 ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โรงเรียนไทเกอร์ มวยไทย แอนด์ มิกซ์ มาร์เชี่ยล อาร์ต ซึ่งดำเนินการทดสอบฯ ให้แก่เทรนเนอร์มวยไทย  ณ โรงเรียนไทเกอร์ มวยไทย แอนด์ มิกซ์ มาร์เชี่ยล อาร์ต โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบ 23 คน ผ่านการทดสอบ 23 คน