การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ มอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้กับประชาชน

24 พ.ค. 2567 22:48:33

...
...
...
...
...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 
นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต มอบหมายให้นายดรณ์ พลจรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบเครืองมือประกอบอาชีพสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบฯ โดยได้รับเกียรติจากนายชาตรี บารมีมหาศาล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติ และสักขีพยานในพิธีมอบเครื่องมือประกอบอาชีพ พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้หลักสูตรการทำขนมฟิวชั่น 30 ชม. มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้องประชุมอันดามัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยมุ่งหวัง และตระหนักให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคนสามารถนำองค์ความรู้ ทักษะฝีมือที่ได้รับจากฝึกอบรมพร้อมทั้งเครื่องมือประกอบอาชีพ ไปต่อยอดสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว อย่างมั่นคงต่อไป