การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล

24 พ.ค. 2567 22:46:02

...
...
...
...
...

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567  นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล กิจกรรมยกระดับศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเลทตามาตรฐานสากล (18 ชั่วโมง) รุ่นที่ 7/67 ให้กับพนักงานของสถานประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจต่อเรือ และกลุ่ม Marina Hub จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจท่าเรือซุปเปอร์ยอร์ชและความต้องการแรงงานทักษะ รวมถึงตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต ด้าน “Maritime Destination Hub” ซึ่งสถาบันฯได้รับเป้าหมายดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 100 คน และดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 102 คน