การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ขอประกาศผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

5 ส.ค. 2565 10:10:07

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  ขอประกาศผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ