การแสดงผล

+
-

สนพ.แพร่ เปิดรับสมัครฝึกอบรมฯ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยฯ

3 ก.ค. 2567 00:00:00

...

สนพ.แพร่ เปิดรับสมัครฝึกอบรมฯ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยรองรับการปรับตัวให้มั่นคงในฐานเศรษฐกิจ (การขายออนไลน์)