การแสดงผล

+
-

สนพ.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ

13 มี.ค. 2567 15:39:23

...
...
...
...
...
...
...
...

          วันที่ 13 มีนาคม 2567 นายธีรยุทธ ถุงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองเเพร่ จังหวัดเเพร่ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ทั้งนี้สำนักงานฯ ได้ออกบูธแนะนำภารกิจของหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอบรม และให้บริการ ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่