การแสดงผล

+
-

มอบของขวัญปีใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566

มอบของขวัญปีใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566
ลดค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ นาน 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66 (สมัครทดสอบฯ ภายใน 15 ม.ค. 66 เท่านั้น)
1 บาท กับ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับที่ 1 (จากเดิม 100 บาท)
2 บาท กับ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับที่ 2 (จากเดิม 150 บาท)
3 บาท กับ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับที่ 3 (จากเดิม 200 บาท)
 
หมายเหตุ : ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก