การแสดงผล

+
-

L'ETAPE PHITSANULOK BY TOUR DE FRANCE 2022 - 2024

จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ให้เป็นเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันปั่นจักรยานทางไกลลิขสิทธิ์ ระดับโลก L'ETAPE PHITSANULOK BY TOUR DE FRANCE 2022 - 2024 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565