การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ

15 ส.ค. 2565

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

10 ส.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

21 ก.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

18 ก.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบครั้งที่ 1 การสอบภาคความรู้ความสามารถ และกำหนดวัน เวาลา สถานที่สอบ

11 ก.ค. 2565

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

10 ก.ค. 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

24 มิ.ย. 2565

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565

9 มิ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch Up ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

12 พ.ค. 2565