การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565

10 พ.ย. 2565

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

27 ต.ค. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เปิดเผยรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประจำเดือน กันยายน 2565

20 ต.ค. 2565

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565

7 ต.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

29 ก.ย. 2565

ตัวชี้วัดที่ 2.1:ความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสู่รัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

29 ก.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ

22 ก.ย. 2565

รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือน Food and Catering

9 ก.ย. 2565

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565

8 ก.ย. 2565