การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.9 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม การฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23 มี.ค. 2566

ประกาศการคืนเงินประกันหอพัก

16 มี.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

8 มี.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566

10 ก.พ. 2566

วารสาร DSD News อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ปีที่ 11 ฉบับที่ 50

7 ก.พ. 2566

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก พ.ศ. 2566

26 ม.ค. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลกใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

16 ม.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565

11 ม.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

13 ธ.ค. 2565