การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5 ต.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566

3 ต.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566

11 ก.ย. 2566

สพร.9 พิษณุโลก ให้สัมภาษณ์ในรายการสด "ห้องนั่งเล่า" ช่วงคุยให้เคลียร์ ในหัวข้อ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 กับการดูแลกลุ่มเปราะบาง

4 ก.ย. 2566

สพร.9 พิษณุโลก เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศฯ กับ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

23 ส.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

9 ส.ค. 2566

สพร.9พิษณุโลก ลงนามบันทึกข้อตกลงประสานความร่วมมือ (MOU) ในการคืนคนดีสู่สังคม

9 ส.ค. 2566

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2566

25 ก.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566

10 ก.ค. 2566