การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ (CMI) หลักสูตรช่างเชื่อมแม็ก (เหล็กหนา)

24 ต.ค. 2566

รับสมัครฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมมาตรฐานสากล

24 ต.ค. 2566

เปิดเผยรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ประจำเดือน กันยายน 2566

20 ต.ค. 2566

รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

18 ต.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

17 ต.ค. 2566

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5 ต.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566

3 ต.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566

11 ก.ย. 2566

สพร.9 พิษณุโลก ให้สัมภาษณ์ในรายการสด "ห้องนั่งเล่า" ช่วงคุยให้เคลียร์ ในหัวข้อ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 กับการดูแลกลุ่มเปราะบาง

4 ก.ย. 2566