การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพจปลอมระบาด เช็คให้ชัวร์ อย่าหลงเชื่อ

10 มี.ค. 2567

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

7 มี.ค. 2567

รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการนวด (30 ชั่วโมง)

20 ก.พ. 2567

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567

9 ก.พ. 2567

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567

7 ก.พ. 2567

**ปิดรับสมัคร** สพร.9 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ **ปิดรับสมัคร**

6 ก.พ. 2567

สพร.9 พิษณุโลก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม (กลุ่มแรงงานสตรี) หลักสูตรการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม

1 ก.พ. 2567

สพร.9 พิษณุโลก รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ

29 ม.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม

24 ม.ค. 2567