การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.9 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม การฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

29 พ.ย. 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างกองทุนฯ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

28 พ.ย. 2566

รับสมัครกลุ่มแรงงานสตรี เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน เท่านั้น

27 พ.ย. 2566

ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

17 พ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคความรู้ความสามารถ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

13 พ.ย. 2566

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566

8 พ.ย. 2566

ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรดำเนินการสอน ปี งปม. 2567

8 พ.ย. 2566

สพร.9 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม นวดไทยเพื่อสุขภาพ และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

6 พ.ย. 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนฯ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (แก้ไขประกาศ)

26 ต.ค. 2566