การแสดงผล

+
-

สพร.9 พิษณุโลก ให้สัมภาษณ์ในรายการสด "ห้องนั่งเล่า" ช่วงคุยให้เคลียร์ ในหัวข้อ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 กับการดูแลกลุ่มเปราะบาง

4 ก.ย. 2566 14:58:07

...
...
...
...
...
วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 10.30 - 10.45 น.
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ให้สัมภาษณ์ในรายการสด "ห้องนั่งเล่า" ช่วงคุยให้เคลียร์ ในหัวข้อ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 กับการดูแลกลุ่มเปราะบาง เพื่อนำเสนอภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน การดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคม และกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง โดยมี นางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เข้าให้สัมภาษณ์ในรายการดังกล่าว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก (NBT พิษณุโลก ช่อง 11) ทั้งนี้ สามารถรับชมได้ที่