การแสดงผล

+
-

สพร.9 พิษณุโลก เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศฯ กับ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

23 ส.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
วันที่ 23 สิงหาคม 2566
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เปิดฝึกอบรมตามโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน กับ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (18 ชั่วโมง) ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 10 คน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือสูงขึ้น มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก