การแสดงผล

+
-

รับสมัครสตรีเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง

7 เม.ย. 2566 00:00:00

...

สพร.9 พิษณุโลก รับสมัครสตรีเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง ฝึกฟรี!!!
รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น!!!
อายุ 18-59 ปี สัญชาติไทย รับจำนวน 20 คน เท่านั้น!!!!
จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพการทำเบเกอรี่หลังจบฝึกอบรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อ.ธนาวุฒิ วัจฉลพงษ์ โทร. 081-2594679
กำหนดเปิดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 (วันจันทร์ - ศุกร์) เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครไม่ครบ 20 คน จะเลื่อนการฝึกอบรมไปก่อน


สมัครฝึกอบรม คลิ๊ก >>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmdY9Q435N6PParGk-IUcJzj47-F3Dilx5HcbN7ud0Dcq44A/viewform