การแสดงผล

+
-

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

1 เม.ย. 2558

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก  มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ  จำนวน 628 รายการ  ผู้ที่สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายช่างเชื่อม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก  โทรศัพท์ 0 5529 9270 - 5  ต่อ 116  (กรุณาดาวน์โหลดไฟล์แนบ)