การแสดงผล

+
-

สพร.9 พิษณุโลก ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2564

11 พ.ค. 2564

...
...
...
...

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โรงงานเครื่องมือ และอุปกรณ์เครื่องจักรกล จำนวน 237 รายการ ราคากลางจำนวน 375,233 บาท โดยวิธีประมูลด้วยวาจา เริ่มการประมูลเวลา 11.10น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ผู้ที่ชนะการประมูลได้แก่ นายเอกสิทธิ์ ผูกขาว ราคารที่ชนะการประมูล 382,200 บาท สิ้นสุดการประมูลเวลา 11.14 น.