การแสดงผล

+
-

นายสมชาติ สุภารี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน

8 พ.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น.
นายสมชาติ สุภารี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ทั้งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้
1.ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
2.ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์
3.ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
4.ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
5.ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
6.ช่างทำมุ้งลวดประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
7.ผู้ประกอบอาหารไทย 4 ภาค