การแสดงผล

+
-

สพร.9พิษณุโลก เปิดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมคนประจำเรือในตำแหน่งคนครัวบนเรือ

13 มี.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
วันที่ 13 มีนาคม 2567
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมคนประจำเรือในตำแหน่งคนครัวบนเรือ การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) ระยะเวลาฝึกอบรม 42 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 13 - 19 มีนาคม 2567 มีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 23 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก