การแสดงผล

+
-

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

15 มี.ค. 2567 11:31:54

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.
นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1.ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
2.คุณพชธกร สนประเทศ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สองแควการแพทย์แผนไทย
ทั้งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมยกระดับฝีมือในหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ และนวดไทยเพื่อสุขภาพ หลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม และหลักสูตรการเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ 1 (CMI) นอกจากนี้ได้ร่วมปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลก (ต้นปีบ) โดยมี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก