การแสดงผล

+
-

รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการนวด (30 ชั่วโมง)

20 ก.พ. 2567 00:00:00

...
สพร.9 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการนวด (30 ชั่วโมง)
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 5 มีนาคม 2567 หรือจนกว่ามีผู้สมัครเต็มจำนวน สมัครก่อนมีสิทธิก่อน รับเพียง 20 คน เท่านั้น!!! อบรมฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
----------------------------------------
***คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม***
-อายุระหว่าง 18 – 59 ปี ไม่จำกัดเพศ
-มีอาชีพเป็นพนักงานบริการนวด เจ้าของกิจการร้านนวด แรงงานทั่วไป หรือผู้ที่สนใจ
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าฝึกอบรมได้อย่างสม่ำเสมอตลอดหลักสูตร ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือโทรสมัครโดยตรงที่ อ.ฉัตรพิพัฒน์ ภู่กัน โทร. 089-8397775
-กำหนดเปิดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
-ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครไม่ครบ 20 คน จะเลื่อนการฝึกอบรมไปก่อน
-เมื่อผู้สมัครครบจำนวนแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานไปยังเบอร์โทรที่แจ้งไว้ตอนที่สมัครใน Google Form เพื่อประสานงานดำเนินการฝึกอบรม  โปรดรับสายด้วย