การแสดงผล

+
-

ฝึกช่างเชื่อมแม็ก ด้วย CMI

8 มิ.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผ่นหนา) 70 ชั่วโมง ฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CMI) ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จำนวน 39 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร