การแสดงผล

+
-

กิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม

26 พ.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มีประชาชนเข้ารับบริการ 20 คน ในโครงการกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ณ วัดวังแดงเหนือ หมู่ 12 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร