การแสดงผล

+
-

เปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ฟรี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้บริการระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2567

17 เม.ย. 2567 14:26:45

...
วันที่ 15 เมษายน 2567
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดให้บริการ ตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรี เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยเปิดให้บริการ ณ อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มีผู้นำรถเข้ารับบริการ เป็นรถยนต์ 1 คัน โดยเข้าตรวจเช็คระบบทำความเย็น ล้างกรองอากาศ เช็คหม้อน้ำ และรถจักรยานยนต์ เข้ารับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คลมยาง ตั้งเบรค จำนวน 1 คัน รวมผู้รับบริการในวันนี้ จำนวน 2 คัน