การแสดงผล

+
-

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวเพลินพิศ คำพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ เข้าควบคุมกำกับดูแล ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

3 เม.ย. 2567 14:38:25

...
วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวเพลินพิศ คำพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ เข้าควบคุมกำกับดูแล ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 จำนวน 22 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พร้อมนี้ได้มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 ให้กับศูนย์ทดสอบวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรเพื่อแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545