การแสดงผล

+
-

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายจักรพันธ์ จ๊อดดวงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการประจำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่๓๒๕๖๗ (ครั้งที่๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖) เพื่อพิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ

27 มี.ค. 2567 16:02:27

...
วันที่ 27 มีนาคม 2567
นายจักรพันธ์ จ๊อดดวงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการประจำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่๓๒๕๖๗ (ครั้งที่๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖) เพื่อพิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ และพิจารณาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีนายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ๓/๑ ชั้น ๓ ศาลากลาง
จังหวัดพิจิตร