การแสดงผล

+
-

ประกาศ เรื่องกำหนดอายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 ส่งผลให้บุคคลทั่วไปสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ไม่สะดวกเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จึงมีประกาศกระทรวงแรงงานนี้ ให้ผู้ที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่หมดอายุก่อน 31 มีนาคม 2565 ให้ใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2565 เอกสารประกาศตามไฟล์ที่แนบ


 

ไฟล์แนบ :: 67_File_ประกาศ เรื่องกำหนดอายุหนังสือรับรองความร_18012565224045_.pdf ดาวน์โหลด