การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

26 พ.ค. 2566 15:05:16

...
...
...
...
...
...
...
...

               วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ได้มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (รุ่นที่ 1/2566) ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จำนวน 20 คน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี