การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่" (30 ชั่วโมง)

13 มี.ค. 2566 19:53:26

...
...
...
...

               วันที่ 13 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่" (30 ชั่วโมง)  ภายใต้โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ให้แก่กลุ่มแรงงานทั่วไป จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 13 - 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีทักษะที่หลากหลาย และมีองค์ความรู้ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น