การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานและรับมอบแนวทางการปฏิบัติงาน

24 ม.ค. 2566 15:25:28

...
...
...
...
...
...
...

               วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานและรับมอบแนวทางการปฏิบัติงานจาก นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี นางวีรยา รัตนนิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดใกล้เคียง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี