การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

23 ม.ค. 2566 21:45:29

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

               วันที่ 23 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ได้มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่พนักงานในสถานประกอบการ ตามโครงการ ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามาตรฐานฝีมือ จำนวน 20 คน ดำเนินการทดสอบฯ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี