การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้กับบริษัท ธารา มันตรา ชะอำ จำกัด

2 ธ.ค. 2565 14:38:39

...
...
...
...
...

               วันที่ 2 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้กับบริษัท ธารา มันตรา ชะอำ จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 และ นำมาตรฐานที่ได้ ทดสอบให้แก่ลูกจ้างประจำปี พ.ศ. 2565 สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานทำความสะอาดห้องพัก ระดับ 1 (Room Maid Level 1) เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ณ โรงแรมธารา มันตรา ชะอำ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี