การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2/2566 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

1 ธ.ค. 2565 09:30:00

...
...
...
...
...
...
...

               วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2/2566 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 พร้อมมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและบัตรประจำตัวให้แก่ผู้ผ่านการประเมินฯ จำนวน 15 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี