การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

14 พ.ย. 2565 16:42:12

...
...
...
...

               วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี